Eenzaamheid onder ouderen

Pact voor de Ouderenzorg

In 2018 ondertekende Humanitas het Pact voor de Ouderenzorg, samen met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ruim dertig andere partijen. Samen komen ze in actie om eenzaamheid bij ouderen te doorbreken, goede hulp en zorg thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Het eerste actieprogramma uit het Pact is Eén tegen eenzaamheid. De ondertekenaars willen samen eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Hiervoor werken ze niet alleen landelijk samen, maar ook in gemeenten. Hier ontstaan steeds meer lokale coalities tegen eenzaamheid.