Toegankelijkheid

Humanitas hecht er groot belang aan dat de website voor iedereen toegankelijk is. Zodat iedereen de online informatie begrijpt en kan gebruiken.

Al sindsĀ 1945 staan onze vrijwilligers klaar voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om op humanistische basis hulp te bieden. Humanitas is er voor iedereen. Daarom steven we er ook naar om digitaal toegankelijk te zijn voor ieder mens in de maatschappij.

De website van Vereniging Humanitas voldoet bijna aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Wij blijven werken aan verbetering van de website. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen.

In onze toegankelijkheidsverklaring (.pdf) is precies zien hoe toegankelijk onze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen. Verder kunt u de volledige verklaring in het Register van Toegankelijkheidsverklaringen hier inzien.

Heeft u een probleem met toegankelijkheid op onze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@humanitas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.

  • Binnen 4 weken een inhoudelijke reactie.

  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.