District Zuid

Besturen bij Humanitas

Deze introductiecursus van drie bijeenkomsten is verplichte kost voor nieuwe bestuursleden om wegwijs te raken in de vereniging.

In drie bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de geschiedenis van de vereniging, haar uitgangspunten, hoe ze hier vorm aan geeft en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar is. En natuurlijk is er veel ruimte voor uw vragen en bijdrage.

Onderwerpen die worden behandeld:

 • Geschiedenis en ontwikkeling van Humanitas
 • Doelstelling van Humanitas
 • De waarden van Humanitas
 • Organisatiestructuur van de vereniging Humanitas
 • Besturen van de afdeling
 • De Humanitas-afdeling in het sociale werkveld
 • Kenmerken en grenzen van vrijwilligerswerk
 • Opstarten en uitvoeren van activiteiten
 • Vrijwilligers en deelnemers
 • Activiteiten gebundeld in 6 thema’s:
  • Eenzaamheid
  • Verlies
  • Opvoeden
  • Opgroeien
  • Detentie
  • Thuisadministratie
 • Humanitas Strategieplan
 • Samenwerking en samenwerkingsstrategie
 • Financiering en fondsenwerving
 • Organisatie van het bestuur: district en afdeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van het districtsbestuur
 • Taken en verantwoordelijkheden van een afdelingsbestuur

VOORBEREIDING

Ter voorbereiding dient de online training Besturen bij Humanitas afgerond te worden. Deze vind je door met je Humanitas-account in te loggen op: https://intranet.humanitas.nl/. Klik hier op 'Humanitas Academie'.  Vervolgens verschijnt een overzicht van beschikbare trainingen (Als de training niet direct zichtbaar is, klik dan eerst op ‘Mijn trainingen’.) Kun je niet inloggen? Neem dan even contact op met academie.zuid@humanitas.nl of 085 044 8621.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
28 mei,
13 én 18 juni
18:00 - 21:30
(incl. maaltijd)
Zernikestraat 11-13
5612 HZ  EINDHOVEN

Niet meer mogelijk.

26 november,
10 én 17 december
18:00 - 21:30
(incl. maaltijd)
Zernikestraat 11-13
5612 HZ  EINDHOVEN

Niet meer mogelijk.

Trainers: Keesjan Goudswaard, Ron Derkx

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.