District Zuid

Basistraining coördinatoren

Doel van de training

De training is een combinatie van online leren en livetrainingen. Voor deelname aan de livetrainingen is het van belang dat je de online training hebt gevolgd. De theorie uit het online leren wordt tijdens de livetrainingen gebruikt binnen de actieve werkvormen! Als coördinator kun je op elk moment in het trainingsaanbod instappen. Tijdens de live-trainingen staan vooral het oefenen van vaardigheden en bewustwording van je houding als coördinator centraal. Door het delen van ervaringen met elkaar bereidt de training je voor op de praktijk als coördinator bij Humanitas. De doelen van de training zijn gebaseerd op het competentie profiel van de coördinator:

 • Kan de waarden van Humanitas vertalen naar de functie van coördinator.
 • Heeft inzicht in de rol en positie van de coördinator.
 • Kent de eigen sterke kanten en weet welke competenties aandacht nodig hebben.
 • Kan benoemen hoe de samenwerking met het bestuur en de werkorganisatie verloopt en weet hoe hij zelf kan bijdragen aan een constructieve samenwerking.
 • Kan werken vanuit de dialoog.
 • Kan meta-communicatie toepassen.
 • Kan intake- en slechtnieuwsgesprekken voeren.
 • Kan grenzen bewaken van de activiteit, de vrijwilliger en zichzelf.
 • Kan een groepsbijeenkomst aantrekkelijk vormgeven en begeleiden.
 • Kent het belang van evalueren, monitoren en rapporteren en kan dit toepassen in het werk.
 • Is zich bewust van de mogelijkheden, grenzen en risico's bij het gebruik van (digitale) communicatiemiddelen bij het vrijwilligerswerk zoals email, social media en whats app.

Voor wie?   

De basistraining coördinatoren is geschikt voor alle (nieuwe) coördinatoren (vrijwillig en beroeps) van Humanitas. De training bestaat uit vier dagdelen; je wordt op elk van de dagdelen verwacht. De thema's die behandeld worden zijn:

 • Coördinator bij Humanitas / visie en beleid (dag 1)
 • Begeleiden van de vrijwilliger / reddersdriehoek / kernkwaliteiten (dag 2)
 • Begeleiden van groepen / jij als begeleider (dag 3)
 • Gespreksvoering / grenzen vrijwilligerswerk (dag 4)

Door wie?    

De training wordt gegeven door trainers van Humanitas. Naast deze training zijn ook de trainingen Begeleide intervisie, Protocol signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en Train-de-trainer een goede aanvulling voor coördinatoren om hun kennis en ervaring verder uit te breiden en te versterken.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
24 september
1 oktober
8 oktober
22 oktober
10:00 - 13:00 Afd. Westelijke Mijnstreek
Engelenkampstraat 23
6131 JD  SITTARD

Niet meer mogelijk

Door: Afdelingen Westelijke Mijnstreek, Maastricht/Heuvelland,
Parkstad, Midden-Limburg en Noord-Limburg.
Info: maastricht@humanitas.nl
Vrijwillige coördinatoren van de afdelingen in Limburg krijgen voorrang,
maar vrijwilligers uit andere afdelingen zijn ook welkom.
Data Tijd Locatie Aanmelden  
11 oktober
26 oktober
1 november
13 november
19.00 - 21.30
09.00 - 12.00
19.00 - 21.30
09.00 - 12.00
Orthen 2-4
5231 XS  DEN BOSCH

Niet meer mogelijk

De coördinatorentraining in Den Bosch is helaas vol. Nieuwe
aanmelders komen op een wachtlijst in geval iemand zich afmeldt.
Door: Christine Hooft
Info: c.hooft@humanitas.nl
Vrijwillige coördinatoren van MentorMaatjes en Coach4youth uit Den Bosch
krijgen voorrang, maar vrijwilligers uit andere afdelingen zijn ook welkom.

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!