District Zuid

Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking

Voor de coördinatoren van activiteiten en/of ervaren vrijwilligers binnen onze zes thema’s heeft Humanitas samen met Stichting MEE de module ‘Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking’ (LVB) ontwikkeld.

Steeds vaker krijgen coördinatoren en vrijwilligers in het uitvoerende werk te maken met deelnemers met een LVB. Zonder dit te beseffen kan dit onbegrip of problemen in de hand werken in de ondersteuning. Een andere benadering die beter aansluit bij de deelnemer kan dan helpen. Maar hoe herken je een licht verstandelijke beperking bij een deelnemer? En wat moet dan anders?

Humanitas heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet en de wens uitgesproken zoveel mogelijk medewerkers te trainen in het herkennen van LVB.