Omgaan met licht verstandelijke beperking

Module
Voor coördinatoren en trainers van Humanitas

Voor de coördinatoren van activiteiten binnen onze zes thema’s heeft Humanitas samen met Stichting MEE de module ‘Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking’ (lvb) ontwikkeld.

Het betreft een train-de-trainer-versie, d.w.z. de coördinatoren maken eerst kennis met de materie en leren vervolgens deze kennis over te dragen op hun vrijwilligers.

Waarom is dit interessant?
Steeds vaker krijgen coördinatoren en vrijwilligers in het uitvoerende werk te maken met deelnemers met een licht verstandelijke beperking. Zonder dit te beseffen kan dit onbegrip of problemen in de hand werken in de ondersteuning. Een andere benadering die beter aansluit bij de deelnemer kan dan helpen. Maar hoe herken je een licht verstandelijke beperking bij een deelnemer? En wat moet dan anders?

Humanitas heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet en de wens uitgesproken zoveel mogelijk medewerkers te trainen in het herkennen van lvb.

Na het volgen van deze training hebben coördinatoren voldoende handvatten om hun kennis over te dragen aan hun vrijwilligers in een thema- of terugkombijeenkomst. 

Het trainingsmateriaal van de module Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking met bijbehorende PowerPoint is te vinden op de Kennisbank onder Landelijke Bureau > Humanitas Academie > Modules.